POST v1/Payment/SetMailOrders

İstek Bilgisi

URL Parametreleri

None.

Body Parametreleri

SetMailOrder
AdıAçıklamasıTürüEk Bilgi
PlanId

integer

Yok.

CardPan

string

Yok.

PosName

string

Yok.

ReferenceId

string

Yok.

SafeKey

string

Yok.

CardBankName

string

Yok.

PayStatus

string

Yok.

PayDescription

string

Yok.

MailOrderCode

string

Yok.

CheckedForms

string

Yok.

İstek Formatı

application/json, text/json

Örnek:
{
  "planId": 1,
  "cardPan": "sample string 2",
  "posName": "sample string 3",
  "referenceId": "sample string 4",
  "safeKey": "sample string 5",
  "cardBankName": "sample string 6",
  "payStatus": "sample string 7",
  "payDescription": "sample string 8",
  "mailOrderCode": "sample string 9",
  "checkedForms": "sample string 10"
}

application/x-www-form-urlencoded

Örnek:

Örnek bulunmuyor.

Cevap Bilgisi

Kaynak Açıklaması

HttpResponseMessage
AdıAçıklamasıTürüEk Bilgi
Version

Version

Yok.

Content

HttpContent

Yok.

StatusCode

HttpStatusCode

Yok.

ReasonPhrase

string

Yok.

Headers

Collection of Object

Yok.

RequestMessage

HttpRequestMessage

Yok.

IsSuccessStatusCode

boolean

Yok.