POST v1/Payment/MailOrderManualPay

İstek Bilgisi

URL Parametreleri

None.

Body Parametreleri

NonSecureSaleRequest
AdıAçıklamasıTürüEk Bilgi
ProductId

string

Yok.

Description

string

Yok.

Price

string

Yok.

Quantity

string

Yok.

ItemNumber

string

Yok.

ProductCode

string

Yok.

Total

string

Yok.

CardNumber

string

Yok.

SafeKey

string

Yok.

ExpiryMonth

string

Yok.

ExpiryYear

string

Yok.

Cv2

string

Yok.

SubTotal

string

Yok.

OrderResult

integer

Yok.

ChargeType

string

Yok.

Currency

integer

Yok.

PlanId

integer

Yok.

Code

string

Yok.

Email

string

Yok.

MaturityDate

string

Yok.

Title

string

Yok.

İstek Formatı

application/json, text/json

Örnek:
{
 "productId": "sample string 1",
 "description": "sample string 2",
 "price": "sample string 3",
 "quantity": "sample string 4",
 "itemNumber": "sample string 5",
 "productCode": "sample string 6",
 "total": "sample string 7",
 "cardNumber": "sample string 8",
 "safeKey": "sample string 9",
 "expiryMonth": "sample string 10",
 "expiryYear": "sample string 11",
 "cv2": "sample string 12",
 "subTotal": "sample string 13",
 "orderResult": 14,
 "chargeType": "sample string 15",
 "currency": 16,
 "planId": 17,
 "code": "sample string 18",
 "email": "sample string 19",
 "maturityDate": "sample string 20",
 "title": "sample string 21"
}

application/x-www-form-urlencoded

Örnek:

Örnek bulunmuyor.

Cevap Bilgisi

Kaynak Açıklaması

HttpResponseMessage
AdıAçıklamasıTürüEk Bilgi
Version

Version

Yok.

Content

HttpContent

Yok.

StatusCode

HttpStatusCode

Yok.

ReasonPhrase

string

Yok.

Headers

Collection of Object

Yok.

RequestMessage

HttpRequestMessage

Yok.

IsSuccessStatusCode

boolean

Yok.