POST v1/Payment/ChangeMailOrderCard

İstek Bilgisi

URL Parametreleri

None.

Body Parametreleri

NewCard
AdıAçıklamasıTürüEk Bilgi
CardToken

string

Yok.

Code

string

Yok.

CardNumber

string

Yok.

CardName

string

Yok.

İstek Formatı

application/json, text/json

Örnek:
{
  "cardToken": "sample string 1",
  "code": "sample string 2",
  "cardNumber": "sample string 3",
  "cardName": "sample string 4"
}

application/x-www-form-urlencoded

Örnek:

Örnek bulunmuyor.

Cevap Bilgisi

Kaynak Açıklaması

HttpResponseMessage
AdıAçıklamasıTürüEk Bilgi
Version

Version

Yok.

Content

HttpContent

Yok.

StatusCode

HttpStatusCode

Yok.

ReasonPhrase

string

Yok.

Headers

Collection of Object

Yok.

RequestMessage

HttpRequestMessage

Yok.

IsSuccessStatusCode

boolean

Yok.