GET v3/Clubs/CancelMonthlyRenewPlan/{planCode}

İstek Bilgisi

URL Parametreleri

AdıAçıklamasıTürüEk Bilgi
planCode

string

Required

Body Parametreleri

Yok.

Cevap Bilgisi

Kaynak Açıklaması

HttpResponseMessage
AdıAçıklamasıTürüEk Bilgi
Version

Version

Yok.

Content

HttpContent

Yok.

StatusCode

HttpStatusCode

Yok.

ReasonPhrase

string

Yok.

Headers

Collection of Object

Yok.

RequestMessage

HttpRequestMessage

Yok.

IsSuccessStatusCode

boolean

Yok.