AdıAçıklamasıTürüEk Bilgi
SportsFacilityStaffReservationID

integer

Yok.

SportsFacilityID

integer

Yok.

StartHour

time interval

Yok.

EndHour

time interval

Yok.

LessonDate

date

Yok.

MemberID

integer

Yok.

isComplete

integer

Yok.

PackageID

integer

Yok.

RezervedDate

date

Yok.

Member

Member

Yok.

SportsFacility

SportsFacility

Yok.