AdıAçıklamasıTürüEk Bilgi
ACTION

string

Yok.

SESSIONTOKEN

string

Yok.

MERCHANT

string

Yok.

MERCHANTUSER

string

Yok.

MERCHANTPASSWORD

string

Yok.

MERCHANTPAYMENTID

string

Yok.

PAYMENTTYPE

string

Yok.

SESSIONTYPE

string

Yok.

SAVECARD

string

Yok.

BIN

string

Yok.

AMOUNT

string

Yok.

RETURNURL

string

Yok.

CUSTOMER

string

Yok.

CUSTOMERNAME

string

Yok.

CUSTOMEREMAIL

string

Yok.

CUSTOMERIP

string

Yok.

CUSTOMERPHONE

string

Yok.

BILLTOADDRESSLINE

string

Yok.

BILLTOCITY

string

Yok.

BILLTOCOUNTRY

string

Yok.

BILLTOPOSTALCODE

string

Yok.

BILLTOPHONE

string

Yok.

SHIPTOADDRESSLINE

string

Yok.

SHIPTOCITY

string

Yok.

SHIPTOCOUNTRY

string

Yok.

SHIPTOPOSTALCODE

string

Yok.

SHIPTOPHONE

string

Yok.

ORDERITEMS

string

Yok.

RECURRINGSTATUS

string

Yok.

CURRENCY

string

Yok.

CARDPAN

string

Yok.

CARDEXPIRY

string

Yok.

NAMEONCARD

string

Yok.

RECURRINGPLANCODE

string

Yok.

FIRSTAMOUNT

string

Yok.

RECURRINGAMOUNT

string

Yok.

RECURRENCECOUNT

string

Yok.

RECURRINGPLANCARDADD

string

Yok.

FREQUENCY

string

Yok.

STARTDATE

string

Yok.

ENDDATE

string

Yok.

PAYMENTSYSTEM

string

Yok.

CARDTOKEN

string

Yok.

DELETECARDTOKEN

string

Yok.