PUT v3/GymPro/{branchID}/PersonalReservations/{reservationID}/Cancel

Bireysel rezervasyonu iptal eder

İstek Bilgisi

URL Parametreleri

AdıAçıklamasıTürüEk Bilgi
branchID

Şube No

integer

Required

reservationID

Rezervasyon No

integer

Required

Body Parametreleri

Yok.

Cevap Bilgisi

Kaynak Açıklaması

HttpResponseMessage
AdıAçıklamasıTürüEk Bilgi
Version

Version

Yok.

Content

HttpContent

Yok.

StatusCode

HttpStatusCode

Yok.

ReasonPhrase

string

Yok.

Headers

Collection of Object

Yok.

RequestMessage

HttpRequestMessage

Yok.

IsSuccessStatusCode

boolean

Yok.