PUT v3/GymPro/{branchID}/Members/{memberID}

Üye bilgilerini günceller

İstek Bilgisi

URL Parametreleri

AdıAçıklamasıTürüEk Bilgi
branchID

Şube No

integer

Required

memberID

Üye No

integer

Required

Body Parametreleri

Üye Bilgileri

UpdateMemberRequest
AdıAçıklamasıTürüEk Bilgi
MemberID

integer

Yok.

Gender

integer

Yok.

DateOfBirth

date

Yok.

Email

string

Yok.

HomePhone

string

Yok.

GSMPhone

string

Yok.

IdentificationNumber

string

Yok.

Address

string

Yok.

LoginUserName

string

Yok.

İstek Formatı

application/json, text/json

Örnek:
{
  "memberID": 1,
  "gender": 2,
  "dateOfBirth": "2020-01-19T11:20:38.3374302+03:00",
  "email": "sample string 4",
  "homePhone": "sample string 5",
  "gsmPhone": "sample string 6",
  "identificationNumber": "sample string 7",
  "address": "sample string 8",
  "loginUserName": "sample string 9"
}

application/x-www-form-urlencoded

Örnek:

Örnek bulunmuyor.

Cevap Bilgisi

Kaynak Açıklaması

HttpResponseMessage
AdıAçıklamasıTürüEk Bilgi
Version

Version

Yok.

Content

HttpContent

Yok.

StatusCode

HttpStatusCode

Yok.

ReasonPhrase

string

Yok.

Headers

Collection of Object

Yok.

RequestMessage

HttpRequestMessage

Yok.

IsSuccessStatusCode

boolean

Yok.