POST v3/Members/FacebookLogin

Login with facebook

İstek Bilgisi

URL Parametreleri

None.

Body Parametreleri

RegisterMemberRequest
AdıAçıklamasıTürüEk Bilgi
FirstName

string

Yok.

LastName

string

Yok.

CompanyCode

string

Yok.

Email

string

Yok.

Phone

string

Yok.

Password

string

Yok.

LanguageCode

string

Yok.

Day

integer

Yok.

Month

integer

Yok.

Year

integer

Yok.

Gender

integer

Yok.

FacebookId

integer

Yok.

ActivationCode

string

Yok.

ReceiveAnnouncements

boolean

Yok.

İstek Formatı

application/json, text/json

Örnek:
{
 "firstName": "sample string 1",
 "lastName": "sample string 2",
 "companyCode": "sample string 3",
 "email": "sample string 4",
 "phone": "sample string 5",
 "password": "sample string 6",
 "languageCode": "sample string 7",
 "day": 8,
 "month": 9,
 "year": 10,
 "gender": 11,
 "facebookId": 12,
 "activationCode": "sample string 13",
 "receiveAnnouncements": true
}

application/x-www-form-urlencoded

Örnek:

Örnek bulunmuyor.

Cevap Bilgisi

Kaynak Açıklaması

HttpResponseMessage
AdıAçıklamasıTürüEk Bilgi
Version

Version

Yok.

Content

HttpContent

Yok.

StatusCode

HttpStatusCode

Yok.

ReasonPhrase

string

Yok.

Headers

Collection of Object

Yok.

RequestMessage

HttpRequestMessage

Yok.

IsSuccessStatusCode

boolean

Yok.