POST v3/GymPro/{branchID}/PersonalReservations

Kişisel rezervasyon kaydı yapar

İstek Bilgisi

URL Parametreleri

AdıAçıklamasıTürüEk Bilgi
branchID

Şube No

integer

Required

Body Parametreleri

Rezervasyon Bilgisi

NewPersonalReservationRequest
AdıAçıklamasıTürüEk Bilgi
CategoryID

integer

Yok.

ServiceID

integer

Yok.

ResourceID

integer

Yok.

MemberID

integer

Yok.

Date

string

Yok.

Hour

string

Yok.

Minute

string

Yok.

ApprovalType

integer

Yok.

ApprovalPackageID

integer

Yok.

Member2ID

integer

Yok.

Member3ID

integer

Yok.

Member4ID

integer

Yok.

Trainer1ID

integer

Yok.

Trainer2ID

integer

Yok.

IPAddress

string

Yok.

OtherMemberIDs

Collection of string

Yok.

TrainerIDs

Collection of string

Yok.

İstek Formatı

application/json, text/json

Örnek:
{
 "categoryID": 1,
 "serviceID": 2,
 "resourceID": 3,
 "memberID": 4,
 "date": "sample string 5",
 "hour": "sample string 6",
 "minute": "sample string 7",
 "approvalType": 8,
 "approvalPackageID": 9,
 "member2ID": 10,
 "member3ID": 11,
 "member4ID": 12,
 "trainer1ID": 13,
 "trainer2ID": 14,
 "ipAddress": "sample string 15",
 "otherMemberIDs": [
  "sample string 1",
  "sample string 2"
 ],
 "trainerIDs": [
  "sample string 1",
  "sample string 2"
 ]
}

application/x-www-form-urlencoded

Örnek:

Örnek bulunmuyor.

Cevap Bilgisi

Kaynak Açıklaması

HttpResponseMessage
AdıAçıklamasıTürüEk Bilgi
Version

Version

Yok.

Content

HttpContent

Yok.

StatusCode

HttpStatusCode

Yok.

ReasonPhrase

string

Yok.

Headers

Collection of Object

Yok.

RequestMessage

HttpRequestMessage

Yok.

IsSuccessStatusCode

boolean

Yok.