POST v3/Facilities/{facilityId}/CustomProducts

İstek Bilgisi

URL Parametreleri

AdıAçıklamasıTürüEk Bilgi
facilityId

integer

Required

Body Parametreleri

SportsFacilityProduct
AdıAçıklamasıTürüEk Bilgi
SportsFacilityProductID

integer

Yok.

Name

string

Yok.

Description

string

Yok.

Price

decimal number

Yok.

CampaignPrice

decimal number

Yok.

HasCampaign

boolean

Yok.

PeriodValue

integer

Yok.

PeriodType

integer

Yok.

GymproID

integer

Yok.

IsPackage

boolean

Yok.

SportsFacilityID

integer

Yok.

CreationDate

date

Yok.

IsActive

boolean

Yok.

İstek Formatı

application/json, text/json

Örnek:
{
 "sportsFacilityProductID": 1,
 "name": "sample string 2",
 "description": "sample string 3",
 "price": 1.0,
 "campaignPrice": 1.0,
 "hasCampaign": true,
 "periodValue": 1,
 "periodType": 1,
 "gymproID": 1,
 "isPackage": true,
 "sportsFacilityID": 4,
 "creationDate": "2020-01-18T23:49:37.6448697+03:00",
 "isActive": true
}

application/x-www-form-urlencoded

Örnek:

Örnek bulunmuyor.

Cevap Bilgisi

Kaynak Açıklaması

HttpResponseMessage
AdıAçıklamasıTürüEk Bilgi
Version

Version

Yok.

Content

HttpContent

Yok.

StatusCode

HttpStatusCode

Yok.

ReasonPhrase

string

Yok.

Headers

Collection of Object

Yok.

RequestMessage

HttpRequestMessage

Yok.

IsSuccessStatusCode

boolean

Yok.