POST v1/Payment/{branchID}/CreateParatikaRepeatPayPlane?pid={pid}&type={type}&isMobile={isMobile}

İstek Bilgisi

URL Parametreleri

AdıAçıklamasıTürüEk Bilgi
branchID

integer

Required

pid

integer

Required

type

string

Required

isMobile

boolean

Default value is True

Body Parametreleri

ParatikaRequest
AdıAçıklamasıTürüEk Bilgi
ACTION

string

Yok.

SESSIONTOKEN

string

Yok.

MERCHANT

string

Yok.

MERCHANTUSER

string

Yok.

MERCHANTPASSWORD

string

Yok.

MERCHANTPAYMENTID

string

Yok.

PAYMENTTYPE

string

Yok.

SESSIONTYPE

string

Yok.

SAVECARD

string

Yok.

BIN

string

Yok.

AMOUNT

string

Yok.

RETURNURL

string

Yok.

CUSTOMER

string

Yok.

CUSTOMERNAME

string

Yok.

CUSTOMEREMAIL

string

Yok.

CUSTOMERIP

string

Yok.

CUSTOMERPHONE

string

Yok.

BILLTOADDRESSLINE

string

Yok.

BILLTOCITY

string

Yok.

BILLTOCOUNTRY

string

Yok.

BILLTOPOSTALCODE

string

Yok.

BILLTOPHONE

string

Yok.

SHIPTOADDRESSLINE

string

Yok.

SHIPTOCITY

string

Yok.

SHIPTOCOUNTRY

string

Yok.

SHIPTOPOSTALCODE

string

Yok.

SHIPTOPHONE

string

Yok.

ORDERITEMS

string

Yok.

RECURRINGSTATUS

string

Yok.

CURRENCY

string

Yok.

CARDPAN

string

Yok.

CARDEXPIRY

string

Yok.

NAMEONCARD

string

Yok.

RECURRINGPLANCODE

string

Yok.

FIRSTAMOUNT

string

Yok.

RECURRINGAMOUNT

string

Yok.

RECURRENCECOUNT

string

Yok.

RECURRINGPLANCARDADD

string

Yok.

FREQUENCY

string

Yok.

STARTDATE

string

Yok.

ENDDATE

string

Yok.

PAYMENTSYSTEM

string

Yok.

CARDTOKEN

string

Yok.

DELETECARDTOKEN

string

Yok.

İstek Formatı

application/json, text/json

Örnek:
{
 "action": "sample+string+1",
 "sessiontoken": "sample+string+2",
 "merchant": "sample+string+3",
 "merchantuser": "sample+string+4",
 "merchantpassword": "sample+string+5",
 "merchantpaymentid": "sample+string+6",
 "paymenttype": "sample+string+7",
 "sessiontype": "sample+string+8",
 "savecard": "sample+string+9",
 "bin": "sample+string+10",
 "amount": "sample+string+11",
 "returnurl": "sample+string+12",
 "customer": "sample+string+13",
 "customername": "sample+string+14",
 "customeremail": "sample+string+15",
 "customerip": "sample+string+16",
 "customerphone": "sample+string+17",
 "billtoaddressline": "sample+string+18",
 "billtocity": "sample+string+19",
 "billtocountry": "sample+string+20",
 "billtopostalcode": "sample+string+21",
 "billtophone": "sample+string+22",
 "shiptoaddressline": "sample+string+23",
 "shiptocity": "sample+string+24",
 "shiptocountry": "sample+string+25",
 "shiptopostalcode": "sample+string+26",
 "shiptophone": "sample+string+27",
 "orderitems": "sample+string+28",
 "recurringstatus": "sample+string+29",
 "currency": "sample+string+30",
 "cardpan": "sample+string+31",
 "cardexpiry": "sample+string+32",
 "nameoncard": "sample+string+33",
 "recurringplancode": "sample+string+34",
 "firstamount": "sample+string+35",
 "recurringamount": "sample+string+36",
 "recurrencecount": "sample+string+37",
 "recurringplancardadd": "sample+string+38",
 "frequency": "sample+string+39",
 "startdate": "sample+string+40",
 "enddate": "sample+string+41",
 "paymentsystem": "sample+string+42",
 "cardtoken": "sample+string+43",
 "deletecardtoken": "sample+string+44"
}

application/x-www-form-urlencoded

Örnek:

Örnek bulunmuyor.

Cevap Bilgisi

Kaynak Açıklaması

HttpResponseMessage
AdıAçıklamasıTürüEk Bilgi
Version

Version

Yok.

Content

HttpContent

Yok.

StatusCode

HttpStatusCode

Yok.

ReasonPhrase

string

Yok.

Headers

Collection of Object

Yok.

RequestMessage

HttpRequestMessage

Yok.

IsSuccessStatusCode

boolean

Yok.