GET v3/GymPro/{branchID}/Members/GetByInfo?cardNo={cardNo}

GymPro uygulamasında kayıtlı üye bilgilerini kart numarası ile döndürür

İstek Bilgisi

URL Parametreleri

AdıAçıklamasıTürüEk Bilgi
branchID

Şube No

integer

Required

cardNo

Kart numarası

string

Required

Body Parametreleri

Yok.

Cevap Bilgisi

Kaynak Açıklaması

Ad, Soyad, Üye No, Cep Telefonu

HttpResponseMessage
AdıAçıklamasıTürüEk Bilgi
Version

Version

Yok.

Content

HttpContent

Yok.

StatusCode

HttpStatusCode

Yok.

ReasonPhrase

string

Yok.

Headers

Collection of Object

Yok.

RequestMessage

HttpRequestMessage

Yok.

IsSuccessStatusCode

boolean

Yok.