GET v3/Clubs/0/Members

Verilen üye numarası kulübe kayıtlı bir üyeyse kullanıcı adını ve aktiflik bilgisini döndürür.

İstek Bilgisi

URL Parametreleri

None.

Body Parametreleri

Yok.

Cevap Bilgisi

Kaynak Açıklaması

HttpResponseMessage
AdıAçıklamasıTürüEk Bilgi
Version

Version

Yok.

Content

HttpContent

Yok.

StatusCode

HttpStatusCode

Yok.

ReasonPhrase

string

Yok.

Headers

Collection of Object

Yok.

RequestMessage

HttpRequestMessage

Yok.

IsSuccessStatusCode

boolean

Yok.